Svetin500X781Pravljica o brezzobem tigru Svetinu se dogaja v deželi pod Triglavom. V njej vlada troglavi zmaj Ljubo, ki ima težko delo. Njegove glave razmišljajo vsaka zase in zmaju pogosto ni enostavno, ko mora sprejeti kakšno pomembno odločitev. Mogoče tudi zaradi tega ne mara, da mu kdorkoli ugovarja. Nekdo v prelepi deželi pod mogočno goro pa ima vendarle dovolj poguma, da zmaju pove tudi kaj kritičnega. Na žalost pa tiger Svetin nima prave moči, da bi kdaj tudi sam odločil o kakšni pomembni zadevi. Še zmaja mu običajno ne uspe prepričati, da bi spremenil kakšno svojo odločitev. Tako so živali nekoč ugotovile, da je tiger brez prave moči, kakor da bi bil brez zob. In nič čudnega ni, da so ga začele klicati brezzobi tiger ali kar brezzobec.

V zgodbi o tigru Svetinu in vladarju zmaju je mogoče najti veliko vzporednic z obstoječimi družbenimi in političnimi razmerami. Zmaj Ljubo lahko predstavlja Državni zbor, njegove tri glave pa politične stranke. Le te imajo pogosto povsem drugačen pogled na isti problem. Zmaj kot enotno bitje je tako prisiljen sklepati kompromise v duhu demokracije. Če bi bil Državni zbor živo bitje, bi verjetno res občasno trpel za glavoboli. Njegovo ime ni naključno. Ljubo je staro slovensko ime, ki asociira na Ljubljano – gospodarski, politični in kulturni center Slovenije, dežele pod Triglavom. Tri zmajeve glave spominjajo tudi na tri veje oblasti (zakonodajno, izvršilno in sodno).

Tiger Svetin predstavlja Državni svet. V svetu realnosti Državni svet sestavljajo interesne skupine. Med njimi so predstavniki delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev, negospodarskih dejavnosti in lokalnih interesov. Interesne skupine imajo pogosto različne poglede na reševanje družbenih, gospodarskih in drugih izzivov. V pravljici so interesne skupine predstavljene s pomočjo različnih živalskih vrst.

V zgodbi o zmaju in tigru sem želel poudariti mnoge vrednote, ki so ključne za uspešno delovanje sodobnih demokratični družb. Med njimi bi izpostavil mirno reševanje konfliktov, sprejemanje kompromisov, možnost argumentiranega ugovora, pravičnost, enakopravnost, pogum in modrost. Še posebej pa sem želel izpostaviti vrednoto, ki je pri nas celo zapisana v Ustavo; kvalitetno pitno vodo. Podnebne spremembe lahko v svetu povzročijo velike težave na področju zagotavljanja kvalitetne pitne vode. Slovenija tukaj ni nobena izjema.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke